Uit angst voor je meerdere iets niet durven zeggen

Uit angst voor je meerdere iets niet durven zeggen

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, blijkt maar al te goed uit onderstaande column van René Diekstra. Hierin beschrijft hij een voorval in zijn tussenjaar als leerling-verpleegkundige waarin hij een “niet pluis gevoel” aanvankelijk niet deelt met zijn leidinggevende en diens reactie hierop als hij dat wel doet.

Wat kan je als organisatie of manager doen om het tij te keren als medewerkers uit angst voor hun meerdere iets niet durven zeggen?

Dat zijn vaak geen grote dure trajecten om de cultuur te veranderen.
Het begint met voorbeeldgedrag vanuit het management, een andere “tone at the top”. Dat vraagt, zoals ook de leidinggevende uit dit voorbeeld laat zien, om zelfreflectie en de wil om te veranderen. Zorg voor een goede verbinding met de medewerkers zodat je tijdig signaleert wat er speelt. Stuur op waarden als verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap, spreek elkaar aan op gerag en sta open voor tegenspraak. Streef naar die open cultuur waarin iedereen zich veilig voelt. Daar heeft iedereen baat bij, medewerker, management en patiënt.

Lees via onderstaande link de column van René Diekstra:

https://dvhn.nl/meningen/columns/Als-je-uit-angst-tegen-je-meerdere-iets-niet-durft-te-zeggen-terwijl-je-voelt-dat-het-belangrijk-kan-zijn-dan-zit-er-iets-niet-goed-Denkwijzer-27185369.html