Vertrouwenspersoon verplicht?

Vertrouwenspersoon verplicht?

Vertrouwenspersoon verplicht?

De OR en sociale veiligheid

Als OR of PVT overleg je met de directeur/bestuurder over het ondernemingsbeleid en personeelsbelangen. Sociale veiligheid, als één van de onderdelen van het Arbobeleid, is daarbij een belangrijk gespreksonderwerp. Want de impact en kosten van sociale onveiligheid zijn groot, dat lees je ook weer in onderstaande column van Ingrid Middelkoop op OR-online.

Nee, de vertrouwenspersoon is (nog) niet verplicht.
De Arbowet verplicht werkgevers echter wél beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting waaronder ongewenste gedrag (artikel 3, lid 2). Dit betreft discriminatie, seksuele intimidatie, agressie & geweld en pesten (artikel 1, lid 3 onder e). het benoemen van een vertrouwenspersoon zou, naar onze mening, onderdeel van dit beleid moeten zijn.

Als je als OR-lid onderstaand artikel leest, en jouw organisatie heeft nog geen vertrouwenspersoon, heb je hiermee meer dan genoeg argumenten in handen om het onderwerp op de agenda te krijgen. Als belangenbehartiger van alle medewerkers wil je de sociale veiligheid goed geregeld hebben en hoef je zeker niet te wachten op een wettelijke verplichting.

https://or-online.nl/vertouwenspersoon-verplicht