Externe vertrouwenspersoon, waarom?

Sociale veiligheid is in elke organisatie voor werknemers én werkgever van groot belang. Dit is immers hét fundament voor duurzaam gezonde arbeidsrelaties.
De kwestie #MeToo en diverse integriteitschandalen hebben het belang van goed beleid wat betreft (on)gewenst gedrag nog eens extra onderstreept. Goed werkgeverschap betekent ook goed beleid met betrekking tot ongewenst gedrag en integriteit. En dat draagt bij aan een fijne werksfeer en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Externe vertrouwenspersonen in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) hebben de krachten gebundeld om werkgevers de vertrouwenspersoon te laten kiezen die het best bij hun organisatie past.

N.b.: waar ongewenst gedrag staat, kan ook (de vroegere benaming) ongewenste omgangsvormen worden gelezen.

Ongewenst Gedrag en Integriteit, waar praten we dan over?

Ongewenst gedrag

 • Pesten
 • (Seksuele) intimidatie
 • Discriminatie
 • Agressie en Geweld

Integriteitschendingen

 • Corruptie: omkoping; bevoordeling vrienden, familie, partij
 • Fraude en diefstal
 • Dubieuze giften en beloften
 • Onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten
 • Misbruik van bevoegdheden
 • Misbruik en manipulatie van (de toegang tot) informatie
 • Verspilling en wanprestatie
 • Wangedrag in de vrije tijd

Wat bieden wij u als extern vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag & Integriteit?

 • Een ervaren vertrouwenspersoon levert een waardevolle bijdrage aan het bestrijden en voorkomen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Als extern vertrouwenspersoon zijn wij de onafhankelijke deskundige, die met een frisse blik zowel werknemers als werkgevers deskundig en professioneel kan begeleiden en/ of adviseren. Uit onderzoek en eigen jarenlange professionele ervaring weten wij dat een externe vertrouwenspersoon in veel situaties voor werknemers toegankelijker en veiliger voelt om een melding te doen.
 • Jarenlange ervaring op gebied van ongewenst gedrag en integriteit op de werkvloer
 • Een keus uit 7 professionele vertrouwenspersonen ieder met een eigen specialisatie. Allen breed inzetbaar en met ervaring in  zowel profit als non-profit organisaties.

Wie zijn wij?

Wij zijn 7 onafhankelijke vertrouwenspersonen Ongewenst Gedrag & Integriteit werkzaam en woonachtig in Oost-Nederland, met ieder een eigen bedrijf. In 2013 hebben wij onze krachten en deskundigheid gebundeld in een gezamenlijk dienstenaanbod, in bijscholing en in intervisie. Vanaf 2021 doen wij dat onder de naam Vertrouwenspersonen Oost Nederland. Waar nodig en wenselijk vervangen we elkaar. Uiteraard alles in vertrouwen en met ondertekende geheimhouding.
Wij zijn allen aangesloten bij  de beroepsvereniging  Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Renée Klein Woolthuis

Maak ongewenst gedrag bespreekbaar

Een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit is een belangrijke speler in het bieden van een veilige sociale werkomgeving. Maar alleen met inzet van een vertrouwenspersoon voorkom je geen ongewenst gedrag. Veiligheid zit in het gedrag van mensen en hoe we omgaan met elkaar. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon verlaag je de drempel om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.

Als extern LVV-registervertrouwenspersoon kan ik hierbij helpen. Ik ben een luisterend oor voor medewerkers die ongewenst gedrag ervaren, en bespreek met de melder de verschillende mogelijkheden die er zijn. Ook ondersteun ik degene die een melding wil doen van het vermoeden van niet integer handelen in de organisatie. Verder geef ik voorlichting aan de organisatie en gevraagd en ongevraagd advies aan directie en management.

Naast mijn werk als extern vertrouwenspersoon ben ik arbeidsrechtjurist en adviseer ik werkgevers en werknemers over arbeidsrechtelijke kwesties. De combinatie van mijn vakinhoudelijke kennis als LVV-registervertrouwenspersoon met mijn juridische ervaring in het bedrijfsleven en de non-profit sector maken dat ik een onafhankelijke en objectieve rol kan vervullen.
Mocht je meer over mijn rol als extern vertrouwenspersoon willen weten bel of mail me gerust.

Mijn contactgegevens en meer informatie vind je op mijn website: www.rkwjuridischadvies.nl.

Lara Wagenaar- Verwaal

“Voorkomen is beter dan genezen.”

Niet uitgesproken onvrede en onderlinge strubbelingen  op de werkvloer kunnen op langere termijn zorgen voor verzuim, verlies van productiviteit en een onprettige werksfeer.

Als registervertrouwenspersoon denk ik proactief mee over beleid omtrent sociale veiligheid, ben ik zichtbaar voor alle medewerkers en bied ik maatwerk dat past bij uw organisatie. Zo werk ik mee aan het voorkomen en de-escaleren van problemen op de werkvloer.

Ik geloof in persoonlijke aandacht en heldere communicatie. Ik wind er liever geen doekjes om.

Mijn achtergrond als maatschappelijk werker in de jeugdzorg en ervaring als manager in  productie, horeca en non-profit organisaties, zorgen ervoor dat ik sterk ben in het vinden van verbinding met medewerkers en leidinggevenden in diverse branches.

Al meerdere jaren ben ik als vertrouwenspersoon en klachten functionaris verbonden aan diverse organisaties in de hulpverlening, horeca, productie en kinderopvang in Twente.

Ik verbind mij met mijn bedrijf Helderheid graag aan organisaties die goed werkgeverschap hoog in het vaandel hebben staan.

Kijk voor meer informatie op mijn website
www.helderheidwerkt.nl


Lindy Lentfert

Voelt u zich als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en prettige werkomgeving voor uw medewerkers?

Daar kan ik, als ervaren register-vertrouwenspersoon, in ondersteunen.

Samen zorgen we ervoor dat de randvoorwaarden voor sociale veiligheid staan als een huis, met effectief beleid, en goede opvang voor medewerkers mocht het toch misgaan.

Bij mijn aanpak staan vertrouwen, oprechte aandacht, transparantie, (mee)denken in oplossingen en, waar mogelijk, de-escaleren centraal. Bestuur, directie en management kunnen op mij rekenen als sparringpartner en voor advies. Medewerkers bied ik een luisterend oor en sta ik bij als ze zich in een lastige situatie bevinden.

Ik ben al bijna dertig jaar actief daar waar mens, werk en organisatie bij elkaar komen. Daar ligt mijn interesse en mijn kracht. Ik heb lange tijd in de zakelijke dienstverlening gewerkt, maar ook in én voor non profit-organisaties; als vertrouwenspersoon en in coachende, bemiddelende, commerciële en leidinggevende functies.

Mijn opdrachtgevers zijn divers; profit en non-profit, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Met als overeenkomst dat ze geloven in het belang van een veilige en integere werk- en leeromgeving.

Benieuwd of ik iets voor u kan betekenen?

Klik dan door naar mijn site www.lindylentfert.nl

Annemieke Wolff

Een veilige en productieve werkomgeving…
Bent u als ondernemer of bestuurder in Oost-Nederland op zoek naar een integere en vakkundige externe vertrouwenspersoon? Dan maak ik graag kennis met u.

Mijn achtergrond ligt in de bancaire wereld waar ik jarenlang als relatiebeheerder en financieel adviseur voor zakelijke klanten heb gewerkt. Daarnaast was ik 6 jaar intern vertrouwenspersoon binnen een grote landelijke bank. Mijn intrinsieke sociale en maatschappelijke betrokkenheid is groot. In 2017 ben ik gestart als zelfstandig gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Inmiddels werk ik ook als Klachtenfunctionaris in de Zorg en ben ik opgeleid tot counsellor.

Mijn opdrachtgevers zijn heel divers. Bedrijven in verschillende branches, onderwijs- en zorgorganisaties (waaronder ziekenhuizen).

Het is mijn uitdaging om u te helpen met het creëren van een sociaal veilige werkplek voor alle medewerkers. Ongewenst gedrag heeft vaak grote gevolgen voor degene die het aangaat, het team waarin iemand werkt maar ook voor de organisatie zelf. Ik heb een luisterend oor voor de medewerkers, ben sparringpartner voor het management en geef gevraagd en ongevraagd advies op mijn vakgebied.

Empathisch, integer en laagdrempelig zijn eigenschappen die bij mij passen. Net zoals consistent, doortastend en betrouwbaar.

Wacht niet tot het misgaat…
Bekijk mijn website voor meer informatie, pak de telefoon en bel mij voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

www.annemiekewolff.nl

Anne Overbeek

Wat mis is gegaan, kun je niet ongedaan maken. Maar wel met gevoel voor rechtvaardigheid herstellen. Beter is het nog om preventief te kijken hoe problemen te voorkomen zijn. Hierin ondersteun ik organisaties en melders. Daarbij kijk ik vooral naar het probleem achter de klacht, want dat maakt een oplossing het meest waardevol en duurzaam. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring als externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit, met name in zorg en onderwijs. Mijn werkgebied is Twente, Salland en de Achterhoek. Oost Nederland dus.

Alleen oprechte verbinding geeft vertrouwen, dát is waar ik in geloof. Vertrouwen is nodig om zaken eerlijk en open te kunnen bespreken. Dat geldt voor het contact met de organisatie en alle betrokkenen bij een melding.  Daarom sta ik, bij alles wat ik doe, voor authenticiteit en oprechtheid. Mensen omschrijven mij vaak met de woorden: analytisch, integer, transparant, communicatief, verbindend en oplossingsgericht. Daar waar het past, voeg ik ook graag wat humor toe.

Graag nodig ik u uit om kennis te maken met mij. Voor mijn contactgegevens verwijs ik graag naar mijn website www.burooverbeek.nl

Threes Oude Moleman

Fijn en (sociaal) veilig werken, daar worden werknemers én werkgevers beter van.
Als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag & integriteit, lever ik daar graag een professionele bijdrage aan. Niet voor niets staat in het logo van ons bedrijf: omtrend werkt beter.

Al sinds 1985 mag ik een bijdrage leveren aan het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en organisaties. En al meer dan 25 jaar heb ik ervaring met zaken rondom (on)gewenst gedrag en integriteit. In verschillende organisaties en bedrijven, zowel in de profit- als non-profitsector. De laatste 15 jaar heb ik wat betreft het vertrouwenswerk bewust gekozen voor overheidsorganisaties (bijvoorbeeld gemeenten) en gezondheidszorg.
Ik begeleid mensen individueel, adviseer organisaties en geef trainingen ongewenst gedrag & Integriteit.

Naast vertrouwenspersoon ongewenst gedag en integriteit (O.G. & I) werk ik als MfN-registermediator arbeidskwesties en (team)coach in zowel profit als in non-profit organisaties.

Bent u nieuwsgierig naar mijn visie op (on)gewenst gedrag en naar mijn werkwijze?Maak gerust een afspraak, ik vertel u er graag meer over.
Mijn contactgegevens vindt u op de website van mijn bedrijf: omtrend

www.omtrend.com

Mieke Gondrie

“Je bepaalt altijd zelf wat je met de gebeurtenis wilt doen”

Al jaren werk ik als externe vertrouwenspersoon voor diverse organisaties. Vanuit het onderwijs en mediation kwam ik tot de conclusie hoe belangrijk het is in vertrouwen je verhaal te kunnen vertellen.

Dit inzicht heeft mij er toentertijd toe gebracht om het vertrouwenswerk op te pakken.

Medewerkers komen het beste tot hun recht wanneer zij op een veilige, vertrouwde en respectvolle manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Helaas lukt dat niet altijd. Daarom is het goed dat u als werkgever maatregelen treft die veilig werken bevorderen. Als externe vertrouwenspersoon kan ik uw organisatie hierbij ondersteunen.

Wanneer uw werknemers ongewenst gedrag ervaren kunnen ze bij mij veilig en vertrouwelijk hun verhaal doen. Ook in het vervolgtraject bied ik begeleiding. Samen met u als werkgever, kijken we of er goed en geborgd beleid is voor een sociaal veilige werkomgeving.

Voor meer informatie kunt u ook op mijn site terecht. Bent u benieuwd of ik iets voor u kan betekenen, neemt u dan contact op met mij. We maken dan snel een afspraak, ik zet mij graag in voor uw organisatie.

Vergeet nooit:

“Wat er gebeurd is, is gebeurd daar is niets meer aan te doen.

Maar wat jij er mee doet ligt altijd bij jezelf. Jij bepaalt of en wat je er mee wilt doen.”

www.gripopconflict.nl